REGULAMENT MTB Maratonul Nordului 2017

MTB Maratonul Nordului este o competiție de ciclism MTB deschisă oricărui ciclist profesionist sau amator, înregistrat sau nu într-un club de ciclism care se prezintă cu o bicicletă în bună stare tehnică, cu cască de protecție, cu un minim de echipament și experiență, cunoștințe în domeniu și cu o stare de sănătate care să-i permită efortul fizic.

MTB Maratonul Nordului  este organizat de Asociația Nord și face parte din festivalul Zilele Nordului produs de Asociația Fapte.

Participarea la această competiție se face pe propria răspundere prin luarea la cunoștință a regulamentului înainte de înscriere pe site-ul evenimentului. În cazul minorilor, răspunderea este comună a minorului și a unui părinte (tutore legal), prin semnarea înaintea startului a  „Angajamentului de participare” de către  părinte (tutore legal).

Semnarea angajamentului confirmă citirea, înțelegerea și acceptarea acestui regulament. Definitivarea înscrierii pin completarea formularului de înscriere presupune citirea și luarea la cunoștință a acestui regulament de către participant.

Cap. I Înscrierea concurenților, taxa de participare și pachetul de start

 • Taxa de participare: 70 lei: 1 mai-1 iulie, 80 lei: 2 iulie-5 august, 90 lei: 6-20 august. Înscrierile după data de 5 august nu garantează kitul de înscriere. Înscrierile se pot face până în dimineața concursului.
 • Pachetul de start: număr de concurs, tricou tehnic, cronometrare cu punct intermediar de verificare, baton proteic, apă, banane, glucoză, diplomă de participare, voucher de participare la tombola competiției, invitație la cina cicliștilor, afterparty în Poiana Teioasa și invitație la Zilele Nordului, medalie de finisher. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica conținutul pachetului de start. Toate modificările vor fi anunțate din timp.
 • Fond de premii: medalii, trofee, premii în bani în valoare de 5000 lei , cadouri de la parteneri.
 • Cazare gratuită pentru participanți în campingurile oficiale de la Pomârla și de la Darabani (pentru cei care vin pentru festivalul Zilele Nordului și doresc să rămână la concerte).

Posibilități de înscriere:

 • online pe www.maratonulnordului.ro, prin formularul de înscriere. Plata se poate face numai după primirea  facturii prin OP,  prin transfer bancar sau cash la locul evenimentului în ziua startului. După completarea formularului de înscriere, concurenții au 7 zile  la dispoziție pentru a valida înscrierea prin efectuarea plății. Altfel, înscrierea va fi consideată nulă și trebuie reluată procedura inițială.
 • în ziua concursului, înscrierile se pot face la locul de start sâmbătă, 20 august, între orele 07:00-09:00.

Pentru a fi validată înscrierea la acest concurs  trebuie bifată opțiunea “Am citit și sunt de acord cu regulamentul concursului”. Validarea și atribuirea numărului de concurs se va face numai după achitarea taxei de concurs.

Se poate efectua o singură plată pentru mai mulți concurenți dacă se transmite pe adresa de e-mail pedalez@maratonulnordului.ro numele complet al concurenților pentru care s-a efectuat plata.

Date privind ridicarea kitului de concurs vor fi transmise participanților în perioada de dinaintea concursului, după definitivarea probelor și programului zilei de concurs.

Concurenții care nu se prezintă la start, care sunt descalificați de către organizatori și cei care abandonează nu au dreptul să solicite returnarea taxei de înscriere.

Cap. II Categorii de vârstă

Înscrierea se poate face în cadrul  următoarelor categorii :

 1. TURA SCURTĂ BĂIEȚI   

sub 18 ani
19 – 29 ani
30 – 39 ani
peste 40 ani

 1.  TURA SCURTĂ FETE: sistem OPEN
 2.  TURA LUNGĂ BĂIEȚI

sub 18 ani
19 – 29 ani
30 -39 ani
peste 40 ani

 1. TURA LUNGĂ FETE: sistem OPEN

Înscrierea în categorii se face în funcție de vârsta împlinită în anul concursului, până la data startului (20 august 2017).

În cazul în care numărul de înscrieri la o categorie este mai mic de 7 (șapte) această categorie va fi comasată cu o categorie inferioară (sau vecină) de vârstă. Decizia premierii câștigătorilor categoriilor care nu îndeplinesc această limită de minim 7 participanți aparține exclusiv organizatorilor.

Cap. III Programul maratonului:

Programul urmează să fie comunicat prin e-mail tuturor concurenților validați cu minim o săptămână înaintea startului.

Cap. IV Obligațiile concurenților:

– furnizarea de informatii corecte și complete la înscriere.
– plata taxei de înscriere cel târziu în momentul ridicării pachetului de start.
– utilizarea unei căști de protecție este OBLIGATORIE pe toată durata parcurgerii traseului.
– pentru tura lungă utilizarea unei biciclete de tip MTB (la tura scurtă nu există restricții).
– montarea numărului de concurs în mod vizibil pe ghidonul bicicletei, în față. Acesta nu poate fi demontat decât după trecerea liniei de sosire sau după validarea abandonului de către organizatori.
– respectarea întocmai a traseului și trecerea pe la fiecare punct de control al turei la care participă (este interzisă folosirea scurtăturilor)
– respectarea limitei de timp, respectiv 5 (cinci) ore. Concurenții care nu se încadrează în acest timp sunt înregistrați automat ca „abandon”.
– deplasarea ordonată în coloană, în urma mașinii de poliție de la start până la ieșirea de pe șosea, dacă va fi cazul.
– respectarea regulilor, sfaturilor și indicațiilor organizatorilor și ale polițiștilor de pe traseu și a regulilor speciale în zona de frontieră.
– atenție, prudență și respectarea regulilor de circulație pe drumurile publice (în zonele traseului în trafic deschis, înainte de start și după sosire).
– atenție și prudență la deplasarea pe traseu în afara șoselei, la eventualele obstacole care pot interveni – oameni, animale, căruțe, autovehicule, crengi etc.
– adaptarea vitezei și stilului de pedalat în porțiunile semnalizate ca fiind dificile.
– atenție la schimbările de direcție ale traseului (unele vor fi mai înguste dar semnalizate corespunzător)
– comportament fairplay față de ceilalți concurenți.
– este interzis comportamentul care creează situații periculoase pentru propria persoană sau pentru ceilalți concurenți.
– sunt interzise utilizarea bicicletelor electrice, cu motor, a motocicletelor, tractarea de către un alt vehicul (excepție după validarea abandonului de către organizatori), utilizarea de ajutoare din afara concursului.
– anunțarea la primul post de control (sau la numerele de telefon de contact puse la dispoziție de organizatori) a oricărei probleme serioase sesizate pe traseu, inclusiv abandonul. Abandonul se anunță DOAR DE CĂTRE CONCURENT telefonic sau la punctele de control/alimentare, unde va staționa pentru a fi retras de pe traseu de către organizatori. Orice implicare a însoțitorilor în anunțarea unui abandon nu va fi luată în considerare.
– este interzisă aruncarea pe traseu a ambalajelor, deșeurilor sau a altor obiecte care nu sunt biodegradabile (în acest sens vor fi disponibile în punctele de control locuri special amenajate).
– respectarea naturii și a persoanelor întâlnite pe traseu.
– respectarea regulilor și conduitei în zona de frontieră.

– participarea la MTB Maratonul Nordului se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.

– fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu se fac responsabili pentru actele de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

NERESPECTAREA PUNCTELOR 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 VA FI PENALIZATĂ CU DESCALIFICAREA CONCURENTULUI.

Orice accident provocat în care este implicat un concurent, survenit în timpul desfășurării maratonului, din nerespectarea regulamentului și/sau a regulilor de circulație legale va fi în responsabilitatea celor implicați în accident.

Cap. V Premii

Fondul de premiere este de 5.000 lei, premii în bani. Aceștia pot fi donați de către participanți de bunăvoie (prin specificarea acestui lucru în formularul de înscriere), Fondului de Biciclete MN.  Vor mai fi acordate diplome de participare și medalie de finisher pentru toți cei care încheie cursa în timpul regulamentar.

Premiile se vor acorda în număr de 3 (trei) pe categorie (primii sosiți), conform categoriilor finale și vor putea fi direcționați parțial sau integral cauzei sociale amintite. În afară de premiile în bani se vor acorda medalii pentru locurile 1,2 și 3 și trofee pentru câștigătorii la general. Pentru ca o probă să fie validată, trebuie să aibă minim 7 participanți validați. Premii : Locul I= 200 lei, Locul II= 100 lei, locul III=80 lei pentru fiecare categorie. Câștigătorii la general, feminin și masculin, vor fi recompensați cu câte 200 lei.

Cap. VI Declarații

Prin acceptarea regulamentului, bifând în formularul de înscriere, concurentul declară pe propria răspundere că:

– este apt din punct de vedere fizic, psihic și medical, să participe la competiția sportivă „MTB MARATONUL NORDULUI”. Exonerează  organizatorii și persoanele care au legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, voluntari, oficiali) de orice răspundere în legătură cu orice tip de pretenții ar putea avea el și succesorii lui pentru orice eventuale accidentări, boală, deces sau alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării competiției la care participă.
– a luat cunoștință despre toate aspectele legate de participarea efectivă la competiție și de riscurile care pot interveni, din regulamentul competiției.

– este de acord cu utilizarea de către organizator, precum și de către partenerii ori sponsorii săi, a numelui, fotografiilor si imaginilor video, precum și a citatelor în scopuri promoționale și/sau de marketing, sau în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de Asociația Nord și Asociația Fapte.

În sensul celor de mai sus, concurentul își asumă întreaga responsabilitate pentru orice vătămare sau prejudiciu pe care îl poate suferi ca urmare a participării la competiție.

Cap.VII Diverse

Organizatorii își rezervă dreptul de a folosi imaginea și numele concurenților în materiale de promovare a evenimentului (actual sau viitor) și în alte materiale de evaluare/prezentare a proiectului reprezentat de „MTB Maratonul Nordului”.

În caz de forță majoră organizatorii își rezervă dreptul de a anula competiția. Participanții deja înscriși vor primi înapoi integral taxa de înscriere. Eventualele cheltuieli adiacente (legate de transport, cazare (alta decât campingul Zilele Nordului), masa (alta decât masa festivă) nu intră în responsabilitatea organizatorilor.

Organizatorii își rezervă dreptul de a aduce modificări asupra regulamentului cu obligația de a le aduce la cunoștință concurenților pe site-ul competiției până cel târziu pe 18 august 2017 ora 23:59. În caz extrem modificarile vor fi notificate la preluarea pachetului de participare.

Datele personale menționate în formularul de înscriere NU vor fi înstrăinate și nici folosite în alte scopuri decât pentru verificarea corectitudinii încadrării în categoria de participare.

 1. TRASEE

Vor fi două trasee: unul lung (cca 60 km) și unul scurt (cca 30 km).

Ne vom bucura din nou de Lunca Prutului (zona de graniță cu Ucraina), vom traversa drumuri forestiere, zone accidentate, poteci, acele “jungle virgine din vecinătatea Prutului”, drumuri publice, dealuri și văi din mai multe sate nordice. Trecem prin Hilișeu, unde vom avea un punct intermediar de control. Revenim cu traseele preliminare și trackurile finale pe măsură ce ne apropiem de ziua startului.

Timpul regulamentar este de 4 ore pentru probele scurte si de 7 ore pentru probele lungi.

 1. VOLUNTARI

În 2017 voluntarii MTB Maratonul Nordului vor fi aleși dintre tinerii din zonă, oferindu-le o experiență unică alături de echipa reîntregită a Zilelor Nordului.