REGULAMENT Crosul Nordului Teioasa Trail, ediția I, 2 septembrie 2018, Darabani/Botoșani

Crosul Nordului Teioasa Trail este o competiție de alergare trail, deschisă oricărui alergător profesionist sau amator, înregistrat sau nu într-un club de atletism care se prezintă cu un minim de echipament și experiență, cunoștințe în domeniu și cu o stare de sănătate care să-i permită efortul fizic.

Crosul Nordului Teioasa Trail  este organizat de Asociația Nord și face parte din festivalul Zilele Nordului produs de Asociația Fapte.

Participarea la această competiție se face pe propria răspundere prin luarea la cunoștință a regulamentului înainte de înscriere pe site-ul evenimentului. În cazul minorilor, răspunderea este comună a minorului și a unui părinte (tutore legal), prin semnarea înaintea startului a  „Angajamentului de participare” de către  părinte (tutore legal).

Semnarea angajamentului confirmă citirea, înțelegerea și acceptarea acestui regulament. Definitivarea înscrierii pin completarea formularului de înscriere presupune citirea și luarea la cunoștință a acestui regulament de către participant.

Cap. I Înscrierea concurenților, taxa de participare și pachetul de start

 • Taxa de participare: 60 lei pentru  probele de 5km și 10km. Pentru proba Familly taxa este de 60 de lei de echipă (adult +minor): online sau  în ziua concursului înainte de start. Înscrierile după data de 1 august nu garantează tricoul tehnic. Înscrierile se pot face până în dimineața concursului, cu 30 minute înainte de ora startului.
 • Pachetul de start: număr de concurs, tricou tehnic,cronometrare, puncte de hidratare, diplomă de participare, pasta party, medalie de finisher, cadouri de la sponsori. Pentru proba Familly Run  se va asigura tricou minorului și adultului, dacă adultul nu este  înscris și la altă probă de concurs. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica conținutul pachetului de start. Toate modificările vor fi anunțate din timp.
 • Fond de premii: medalii,diplome, cadouri parteneri. Nu există premii în bani.
 • Cazare gratuită pentru participanți în campingurile oficiale de la Pomârla și de la Darabani (pentru cei care vin pentru MTB MN ,  festivalul Zilele Nordului și doresc să rămână la concerte).

Posibilități de înscriere:

 • online pe www.maratonulnordului.ro, prin formularul de înscriere. Plata se poate face numai după primirea  facturii prin OP,  prin transfer bancar sau cash la locul evenimentului în ziua startului. După completarea formularului de înscriere, concurenții au 10 zile  la dispoziție pentru a valida înscrierea prin efectuarea plății. Altfel, înscrierea va fi consideată nulă și trebuie reluată procedura inițială.
 • în ziua concursului, înscrierile se pot face la locul de start.

Pentru a fi validată înscrierea la acest concurs  trebuie bifată opțiunea “Am citit și sunt de acord cu regulamentul concursului”. Validarea și atribuirea numărului de concurs se va face numai după achitarea taxei de concurs.

Se poate efectua o singură plată pentru mai mulți concurenți dacă se transmite pe adresa de e-mail pedalez@maratonulnordului.ro numele complet al concurenților pentru care s-a efectuat plata.

Date privind ridicarea kitului de concurs vor fi transmise participanților în perioada de dinaintea concursului, după definitivarea probelor și programului zilei de concurs.

Concurenții care nu se prezintă la start, care sunt descalificați de către organizatori și cei care abandonează nu au dreptul să solicite returnarea taxei de înscriere.

Cap. II Categorii de vârstă

Înscrierea se poate face în cadrul  următoarelor categorii/probe de concurs:

 1. Proba Familly: 2 km
  • destinată copiilor sub 18
  • este obligatoriu ca alergătorul minor să fie însoțit pe toată durata probei de către minim 1 părinte. Trebuie să treacă împreună linia de sosire
  • se vor acorda diplome și medalii sau trofee atât la masculin cât și feminin.
 2. Proba Cros : 5 km
  • format open
  • se vor acorda diplome și medalii sau trofee atât la masculin cât și feminin.
 3. Proba Cros: 10 km
  • format open
  • se vor acorda diplome și medalii sau trofee atât la masculin cât și feminin.

Cap. III Program:

Programul urmează să fie comunicat prin e-mail tuturor concurenților validați cu minim o săptămână înaintea startului.

Cap. IV Obligațiile concurenților:

– furnizarea de informatii corecte și complete la înscriere.
– plata taxei de înscriere cel târziu în momentul ridicării pachetului de start.
– utilizarea unui echipament adecvat pe toată durata parcurgerii traseului.
– alergătorii minori de la proba familly sunt obligați să fie însoțiți de minim 1 părinte pe toată durată probei. Ei trebuie să treacă împreună linia de sosire.
– montarea numărului de concurs în mod vizibil .Acesta nu poate fi demontat decât după trecerea liniei de sosire sau după validarea abandonului de către organizatori.
– respectarea întocmai a traseului și trecerea pe la fiecare punct de control al turei la care participă (este interzisă folosirea scurtăturilor)
– respectarea limitei de timp, prezentate la capitolul Trasee. Concurenții care nu se încadrează în acest timp sunt înregistrați automat ca „abandon”.
– respectarea regulilor, sfaturilor și indicațiilor organizatorilor și ale polițiștilor de pe traseu și a regulilor speciale în zona de frontieră.
– atenție, prudență și respectarea regulilor de circulație pe drumurile publice (în zonele traseului în trafic deschis, înainte de start și după sosire).
– atenție și prudență la deplasarea pe traseu în afara șoselei, la eventualele obstacole care pot interveni – oameni, animale, căruțe, autovehicule, crengi etc.
– atenție la schimbările de direcție ale traseului (unele vor fi mai înguste dar semnalizate corespunzător)
– comportament fairplay față de ceilalți concurenți.
– este interzis comportamentul care creează situații periculoase pentru propria persoană sau pentru ceilalți concurenți.
– anunțarea la primul post de control (sau la numerele de telefon de contact puse la dispoziție de organizatori) a oricărei probleme serioase sesizate pe traseu, inclusiv abandonul. Abandonul se anunță DOAR DE CĂTRE CONCURENT telefonic sau la punctele de control/alimentare, unde va staționa pentru a fi retras de pe traseu de către organizatori. Orice implicare a însoțitorilor în anunțarea unui abandon nu va fi luată în considerare.
– este interzisă aruncarea pe traseu a ambalajelor, deșeurilor sau a altor obiecte care nu sunt biodegradabile (în acest sens vor fi disponibile în punctele de control locuri special amenajate).
– respectarea naturii și a persoanelor întâlnite pe traseu.
– respectarea regulilor și conduitei în zona de frontieră.

– participarea la Crosul Nordului Teioasa Trail se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.

– fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu se fac responsabili pentru actele de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

Orice accident provocat în care este implicat un concurent, survenit în timpul desfășurării maratonului, din nerespectarea regulamentului și/sau a regulilor de circulație legale va fi în responsabilitatea celor implicați în accident.

Cap. V Premii

Se vor acorda diplome și medalii sau trofee atât la masculin cât și feminin pentru cele 3 probe de concurs. Concursul este în regim OPEN; fără categorii de vârstă. Nu există premii în bani.

Cap. VI Declarații

Prin acceptarea regulamentului, bifând în formularul de înscriere, concurentul declară pe propria răspundere că:

– este apt din punct de vedere fizic, psihic și medical, să participe la competiția sportivă „Crosul NORDULUI TEIOASA TRAIL”. Exonerează  organizatorii și persoanele care au legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, voluntari, oficiali) de orice răspundere în legătură cu orice tip de pretenții ar putea avea el și succesorii lui pentru orice eventuale accidentări, boală, deces sau alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării competiției la care participă.
– a luat cunoștință despre toate aspectele legate de participarea efectivă la competiție și de riscurile care pot interveni, din regulamentul competiției.

– este de acord cu utilizarea de către organizator, precum și de către partenerii ori sponsorii săi, a numelui, fotografiilor si imaginilor video, precum și a citatelor în scopuri promoționale și/sau de marketing, sau în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de Asociația Nord și Asociația Fapte.

În sensul celor de mai sus, concurentul își asumă întreaga responsabilitate pentru orice vătămare sau prejudiciu pe care îl poate suferi ca urmare a participării la competiție.

Cap.VII Diverse

Organizatorii își rezervă dreptul de a folosi imaginea și numele concurenților în materiale de promovare a evenimentului (actual sau viitor) și în alte materiale de evaluare/prezentare a proiectului reprezentat de „Crosul Nordului Teioasa Trail”.

În caz de forță majoră organizatorii își rezervă dreptul de a anula competiția. Participanții deja înscriși vor primi înapoi integral taxa de înscriere. Eventualele cheltuieli adiacente (legate de transport, cazare (alta decât campingul Zilele Nordului), masa (alta decât masa festivă) nu intră în responsabilitatea organizatorilor.

Organizatorii își rezervă dreptul de a aduce modificări asupra regulamentului cu obligația de a le aduce la cunoștință concurenților pe site-ul competiției până cel târziu pe 30 august 2018 ora 23:59. În caz extrem modificările vor fi notificate la preluarea pachetului de participare.

Datele personale menționate în formularul de înscriere NU vor fi înstrăinate și nici folosite în alte scopuri decât pentru verificarea corectitudinii încadrării în categoria de participare.

 1. TRASEE
 • Proba familly cros trail: cca 2 km
 • Tura scurtă cros: cca 5 km
 • Tura lungă cros trail: cca 10 km

Timpul regulamentar :

 • Proba familly cros trail: 45 minute
 • Tura scurtă cros: cca 60 minute
 • Tura lungă cros trail: 2 ore

 

 

 

 

 1. VOLUNTARI

Voluntarii Crosul Nordului Teioasa Trail vor fi aleși dintre tinerii din zonă, oferindu-le o experiență unică alături de echipa  Zilelor Nordului.

 

 

Anexa 1: Angajamentul de participare pentru minori

 

Crosul Nordului Teioasa Trail

2 septembrie 2018 – Darabani, Jud. Botoșani

 

 

 

Nume și prenume concurent …………………………………………………………………………..

(complet)

CNP concurent …………………………………………………….

 

 

Subsemnatul(a) ……………………………………………………………………………………………..

domiciliat la adresa …………………………………………………………………………………………

posesor al B.I./C.I …………………………, telefon de contact………………………………………

în calitate de participant/părinte/tutore legal al concurentului declar pe propria răspundere că eu/fiul meu/fiica mea este apt/a  sunt/este apt din punct de vedere medical să participe la concursul

Crosul Nordului Teioasa Trail, ediția I, 2 septembrie 2018

 

 

Ne asumăm responsabilitatea pentru participare și ne dăm acordul ca se  va respecta

regulamentul afișat anterior pe site-ul www.maratonulnordului.ro

 

 

 

 

Semnatura parinte/tutore legal,

 

……………………………………………………………………………..